© COFAPA UNIVERSITY DAY                                         © FAPEL UNIVERSITY DAY                  

Informació de participació

University Day és completament gratuït per col·legis, alumnes i famílies interessades a assistir i consta de dos espais simultanis:
 

 • Fira universitària, on cada universitat disposa d'un estand per atendre personalment els estudiants i col·legis interessats, resoldre dubtes i explicar el seu programa de manera més detallada.

 • Rondes de conferències, en què els representants de les universitats compten amb deu minuts per fer una breu presentació del seu centre i oferta educativa.

A més, es disposa d'un espai destinat a realitzar reunions individuals, per resoldre dubtes i proporcionar detalls a aquells alumnes interessats en una oferta educativa concreta.

Per què assistir-hi?

Cursar estudis de qualitat i a la universitat adequada és cada dia més rellevant i incideix directament en l'assoliment dels objectius professionals. Per això, aquesta jornada serveix com a punt de trobada entre col·legis, famílies i universitats, oferint als estudiants el contacte amb un ampli grup d'universitats, tant nacionals com internacionals, públiques i privades, i especialitzades en tot tipus d'estudis.

 

Es tracta d'una jornada pensada per oferir un tracte personalitzat a tots els alumnes i famílies, de manera gratuïta.

 • Col·legis:

  • Poden assistir de manera completament gratuïta amb els seus alumnes perquè rebin orientació i puguin conèixer, de primera mà i en un únic matí, totes les propostes d'estudi, les principals universitats nacionals i internacionals.

  • A més, els professors assistents contactaran amb els responsables d'admissions i d'orientació de les universitats públiques i privades, nacionals i internacionals.

  • També poden concertar reunions individuals per als seus alumnes amb els responsables de les diferents universitats.
    

 • Alumnes: 

  • Coneixeran una àmplia oferta universitària, formada per les principals universitats nacionals i internacionals, públiques i privades, en un únic matí.

  • Coneixeran una àmplia oferta universitària, formada per les principals universitats nacionals i internacionals, públiques i privades, en un únic matí.

 • Famílies: 

  • Aquest espai ofereix la possibilitat que els pares i mares coneguin l'oferta universitària a la qual poden optar els seus fills, per ajudar-los a prendre la decisió més adient.

  • Les famílies assistents contactaran amb els responsables d'admissions i d'orientació de les universitats públiques i privades, nacionals i internacionals.

  • També poden concertar reunions individuals amb els responsables de les diferents universitats.